VISTULA POLISH COMMUNITY ASSOCIATION IN CUMBRIA – jest organizacją typu Non-profit zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem  10716906 prowadzącą działalność polonijną na terenie hrabstwa Cumbria.

Oficjalnie reprezentujemy polską społeczność przed lokalnymi władzami i innymi organizacjami. Nasze stowarzyszenie od 2012 roku prowadzi polską szkołę sobotnią w Carlisle. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną oraz wspierania naszej inicjatywy czy kontaktu z nami.